Aktualności
tu jesteś: strona główna > aktualności

   

 

                                                                        Z A W I A D O M I E N I E 

 

Zgodnie z § 39 statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocławski Dom”  informuje, że

w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 1700  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grudziądzkiej 91A we Wrocławiu odbędzie się:

 

                                                              WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie Zebrania i wybór prezydium.

 2.  Przedstawienie pełnomocnictw udzielonych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 3.  Przyjęcie porządku obrad.

 4.  Omówienie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

 5.  Wybór komisji regulaminowych:

a)    mandatowo-skrutacyjnej,

b)    wnioskowej.

 6.  Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie prawomocności  Zebrania.              

 7.  Sprawozdanie  Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.

 8.  Sprawozdanie finansowe  Spółdzielni za 2017 r.

 9.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.

 10.  Przedstawienie realizacji wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni, zatwierdzonych na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22.06.2017 r.

     11.  Omówienie znowelizowanego Statutu.

   12.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacjami objętymi porządkiem obrad.

   13.  Podjęcie uchwał w sprawach :

a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017r.

b)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.

c)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 r.

d)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć  w 2019 r.

e)  udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 r.

f)   zatwierdzenia Statutu.

g)  upoważnienia do zbycia nieruchomości.

   14. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

   15. Zamknięcie obrad.

 

 Materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdania i projekty uchwał są 

 udostępnione do zapoznania się  w siedzibie Spółdzielni.        

 

 Uwaga:  W zebraniu mogą brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni.

               Prosimy o zabranie dokumentu  potwierdzającego tożsamość.                                                                  

 

                                                                                                                              Z  poważaniem  Zarząd  Spółdzielni

 


                 

 ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA uruchomiliśmy elektroniczny dostęp do kartotek czynszowych Państwa lokali. W celu uzyskania pierwszego logowania, prosimy o kontakt z p. Jerzym Bandurowskim tel. 71 325 26 95/96 wew. 25  

 


 

SPÓŁDZIELNIA OFERUJE DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE:

przy ul. Kasprowicza 9a, osiedle na Karłowicach, lokal o pow. użytkowej 45,40m2  zobacz rzut lokalu 

 

 

Lokal posiada niezbędne media, koszty mediów płatne są przez Najemcę wraz z opłatą za najem. Oczekujemy propozycji cenowych za najem wraz ze wskazaniem planowanej działalności w wynajmowanym lokalu. Oferty prosimy kierować na adres spółdzielni lub mailowy: biuro@wroclawskidom.pl

 


 

SPRZEDAŻ GARAŻY I MIEJSC POSTOJOWYCH

 

Posiadamy do sprzedaży garaże w budynkach:

- ul. Strachowicka  16 i 18

 

oraz miejsca postojowe w budynkach przy ulicy:

- Objazdowej 74-76

- Czerniawskiej 3a

 

Kontakt - Zarządca Rejonu I tel. 504 092 108 

 

a także miejsca postojowe w budynku przy ulicy:

- Staropolskiej 2-4

 

Kontakt - Zarządca Rejonu II tel. 512 291 507

 


 

OSOBY POSIADAJĄCE ZADŁUŻENIE w opłatach na rzecz Spółdzielni  mogą odpracować zadłużenie na zasadzie "świadczenie zamiast wykonania". Celem tego rodzaju świadczenia jest wygaśnięcie lub zmniejszenie Państwa zobowiązania finansowego poprzez wykonanie na rzecz Spółdzielni określonych prac w ramach zawartej umowy cywilno-prawnej.

Zainteresowanych taką formą zmniejszenia lub likwidacji zadłużenia prosimy o kontakt z Zarządcami Rejonów lub biurem Spółdzielni.

 

Jednocześnie  informujemy, że osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o  dodatek mieszkaniowy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 78-22-322 lub w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń przy ul. Hubskiej 30/32 we Wrocławiu, a także na stronie www.mops.wroclaw.pl.

 

       

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.wroclawskidom.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ